لوگو شرکت صفاراد

En  Fa

Specialized repair center

مرکز تخصصی تعمیر تجهیزات پزشکی

 تعمیرات تخصصی

 • تعمیر انواع دستگاه‌ اکسیژن ساز 
 • تعمیر انواع دستگاه سم‌زدایی
 • تعمیر انواع دستگاه ضدعفونی کننده 
 • تعمیر دستگاه فشار سنج
 • تعمیر ترازو
 • تعمیر اسپیرومتر
 • تعمیر تجهیزات فراصوتی
 • تعمیر تجهیزات شنوایی سنج
 • تعمیر لیزر کم توان
 • تعمیر دستگاه سانتریفوژ 48 شاخه
 • تعمیر دستگاه ساکشن 
 • تعمیر مانیتور
 • تعمیر مانیتور علائم حیاتی
 • تعمیر دستگاه تنفس مصنوعی
 • تعمیر دستگاه شوک
 • تعمیر مانیتورینگ
 • تعمیر دستگاه تست ورزش
 • تعمیر انواع چراغ معاينه 
 • تعمیرات دستگاه سم زدایی
 • و سایر تجهیزات پزشکی 
تعمیر فوری تجهیزات پزشکی
مرکز تخصصی تعمیرات
USAIran