لوگو شرکت صفاراد

En  Fa

Production of disinfectants

دستگاه های سوییپر

تولید دستگاه های ضد عفونی کننده اتوماتیک با بدنه خاص تجهیزات پزشکی

دستگاه ضد عفونی کننده

محصولات ضد عفونی کننده اتوماتیک دست

USAIran