شرکت صفاراد

تولید خلاق

شرکت دانش بنیان صفاراد

در سال ۱۳۹۹ با مأموریت تهیه و تولید محصولات تخصصی و ابزار حرفه ای قابل رقابت با تولید کنندگان اروپائی در زمینه های تخصصی بویژه خودرو، فعالیت خود را آغاز نمود.


در شروع فعالیت با درخواست خودروسازان، پروژهٔ تولید کابل های کیکلس آبگرد نقطهٔ جوش دوقطبی و تک قطبی را به سرانجام رساند که مورد تأیید خودرو سازان واقع گردید.

شرکت صفاراد آمادگی پذیرش سفارشات و همکاری با مجموعه های بزرگ و متوسط در زمینهٔ تهیه و تولید انواع محصولات تخصصی صنعتی و الکترونیکی را دارد.